Turku: Kuormakatu 4, 20380 Turku

Raisio: Tuotekatu 1, 21200 Raisio

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste (GDPR)

1. REKISTERINPITÄJÄ
APX Capital Oy / V-Wauhtipiste
Kuormakatu 4,
20380 Turku
02 0718 1680
info@vauhtipiste.fi
(jäljempänä ”V-Wauhtipiste” tai ”APX”)
 
2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ
Jukka Niinistö
Kuormakatu 4,
20380 Turku
02 0718 1686
jukka@vauhtipiste.fi
 
3. REKISTERIN NIMI
APX Capital Oy/ V-Wauhtipiste Asiakasrekisteri
 
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS
V-Wauhtipiste kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat ajanvarauksien tekeminen ja töiden tilaaminen V-Wauhtipisteeltä. Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä tilauksen / sopimuksen syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja V-Wauhtipiste ei voi toimittaa palvelujaan / tuotteitaan.
Käytämme nettisivuillamme vierailun aikana myös evästedataa palveluidemme kehittämiseksi. Evästedatan kerääminen edellyttää nettisivuillamme vierailevan suostumusta. Voimme käyttää asiakasrekisterimme tietoja sähköiseen markkinointiin ja suoramarkkinointiin.
 
Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat mm. yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi. Henkilötietoja voidaan myös käyttää asiakkaidemme profilointiin sekä automatisoituun päätöksentekoon. Lisäksi tietoja kerätään palveluidemme kehittämiseksi mm. käyttäjien käyttäytymistä analysoimalla (Google Analyticsia hyödyntäen). Tarvitsemme asiakasrekisterin henkilötietoja myös asiakassuhteidemme hoitamiseen sekä velvoitteidemme täyttämiseen.
V-Wauhtipiste käsittelee pääasiallisesti asiakasrekisterinsä tietoja itse, mutta hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita. Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan suojaamalle palvelimille.
 
5. KERÄTTÄVÄT JA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT
V-Wauhtipiste käsittelee asiakasrekisterissään seuraavia asiakkaiden, tarjouspyynnön jättäneiden henkilöiden sekä muiden palveluidemme piirissä olevien henkilöiden henkilötietoja:
 
5.1 Perustiedot
Nimi ja ajoneuvon rekisterinumero
 
5.2 Yrityksen ja sen yhteyshenkilön tiedot
Y-tunnus, laskutustiedot ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;
 
5.3 Asiakkaan yhteystiedot
Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot
 
5.4 Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot
Tiedot aikaisemmista ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista. Asiakaskohtaisia tietoja kuten aikaisemmat tilaukset, takuutiedot, ja toimitusehdot
 
6. TIETOJEN HANKINTA JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN TAI SIIRTO EU:N / ETA:N ULKOPUOLELLE
V-Wauhtipiste saa asiakasrekisterinsä tiedot pääsääntöisesti asiakkailtaan tai potentiaalisilta asiakkailtaan suoraan itseltään. Henkilötietoja voidaan kuitenkin lainsäädännön rajoissa kerätä V-Wauhtipisteen asiakasrekisteriin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin myös julkisista lähteistä tai muilta kolmansilta osapuolilta.
 
Pääsääntöisesti V-Wauhtipiste ei luovuta asiakasrekisterinsä henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. Poikkeustapauksessa V-Wauhtipiste siirtäisi tietojaan vai EU:n komission hyväksymiin kolmansiin maihin.
 
7. TIETOJEN SUOJAAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN
V-Wauhtipisteen asiakasrekisteriin on pääsy vain niillä työntekijöillämme, jotka ovat työnsä luonteen vuoksi oikeutettuja asiakastietojen käsittelyyn. Kaikilla työntekijöillämme on omat tunnuksensa ja salasanansa järjestelmiimme. Keräämämme tiedot säilytetään tietokannoissa, jotka ovat kolmannen tahon toimesta suojattuja palomuurein sekä muilla teknisillä menetelmillä. Lisäksi V-Wauhtipisteen asiakasrekisterin tiedoista otetaan varmuuskopiot, jotka sijaitsevat vartioiduissa ja lukituissa tiloissa.
 
V-Wauhtipiste säilyttää asiakasrekisterinsä henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon säilyttäminen on asiakkuuden kannalta tarkoituksen mukaista ja tarpeellista/välttämätöntä. Säilytettävien tietojen tarpeellisuutta arvioidaan kahdesti vuosittain ja asiakasrekisterissä säilytettävien tieto riippuu asiakkuuden aktiivisuudesta kuten tehdyistä tilauksista ja takuuehdoista. Lisäksi pyrimme säilyttämään asiakasrekisterissämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka eivät ole vanhentuneita tai virheellisiä. Jos V-Wauhtipisteen asiakasrekisterin käyttöön oikeutetut työntekijät havaitsevat tällaisia tietoja rekisterissämme, korjaamme tai mahdollisesti poistamme väärät tiedot viipymättä.
 
8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
V-Wauhtipisteen asiakasrekisteriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus tarkastaa itseään tai edustamaansa yritystään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Asiakasrekisterissä olevilla on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Asiakasrekisterissä rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa rekisterissä olemiseen. Asiakasrekisteriä koskevat tiedustelut / vaatimukset tulee esittää kirjallisesti V-Wauhtipisteen rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
V-Wauhtipisteen asiakasrekisteriin rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus hänen henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle.